Dags att söka medel ur Greta Bergs minnesstiftelse

Publiceringsdatum : 2013-08-26

Nu är det dags att söka medel från Greta Bergs minnesstiftelse – fondmedel för syn- och/eller hörselskadade.

Fonden fördelar medel till:

  • forskning och utveckling som rör rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.
  • organisationer och föreningar med säte i kommunen för åtgärder/insatser som främjar syn- och/eller hörselskadade.
  • enskilda kommuninvånare, för rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.

Ansökan om medel ska vara inne hos Lerums kommun senast den 1 oktober 2013, på följande adress:

Lerums kommun
Greta Bergs Minnesstiftelse
Sektor stöd och omsorg
443 80 Lerum

Klicka här för att läsa mer om Greta Bergs minnesstiftelse och andra stipendier.