Dags att söka medel ur Sociala samfonden

Publiceringsdatum : 2016-10-13

Alla medborgare i Lerums kommun har två gånger om året möjlighet att ansöka om medel ur Sociala samfonden. Höstens ansökan ska vara inlämnad senast den 1 november.

Individnämnden i Lerums kommun fattar beslut om hur medlen ska fördelas åt behövande i kommunen. Beslut om utbetalning av medel fattas i slutet av april och i slutet av november. Nu närmast är det alltså beslut i november som gäller.

Klicka här för att få fram en ansökningsblankett att skriva ut. Ansökningsblankett finns också att hämta i socialkontorets reception, Centrumpassagen 11 i Lerums centrum.

Vårens ansökningar ska vara inlämnade senast 1 april och höstens ansökningar senast 1 november.