Den politiska ledningen kritisk till Västtrafiks Trafikplan

Publiceringsdatum : 2013-04-26

Efter att ha tagit del av underlaget till Västtrafiks Trafikplan 2014, riktar nu den politiska kommunledningen kritik mot fortsatt neddragning av kollektivtrafikutbudet som berör lerumsborna.

I ett brev till Västtrafik lyfter kommunledningen ett antal punkter där man vill se en annan utveckling än den föreslagna.

Kommunledningen konstaterar i sitt brev att förslaget innehåller en fortsatt försämring av trafikutbudet för många resenärer i Lerum. Kommunledningen anser också att det är högst anmärkningsvärt med tanke på uppsatta mål om ökat kollektivtrafikresande i göteborgsregionen och införandet av trängselskatt i januari 2013.

Vidare menar kommunledningen att diskussionsunderlaget inte redovisar några förslag till justering av de planeringsmissar som gjordes i samband med trafikomläggning i december 2012. Bland annat finns inte några förslag till justeringar av busstrafiken Gråbo-Sjövik med i underlaget för Trafikplan 2014.

Den politiska ledningen vill se alternativ utveckling för bland annat LerumsSnabben, busstrafiken i 190-stråket och utveckling av den lokala busstrafiken.

Klicka här för att läsa kommunledningens brev till Västtrafik.