Ett steg i rätt riktning när företagen betygsätter Lerums kommun

Publiceringsdatum : 2013-09-10

I dag presenteras Sveriges kommuner och landstings undersökning av vad företagen tycker om kommunernas service och myndighetsutövning. Undersökningen har gjorts i samarbete med Business region Göteborg och omfattar 189 av landets kommuner. Jämfört med 2011 har Lerums kommun ökat sitt Nöjd-Kund-Index (NKI) från 60 till 61, det vill säga med en enhet.

Det är sex så kallade serviceområden som företagarna får säga vad de har för uppfattning om. Det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Det serviceområde som företagarna är mest nöjda med när det gäller Lerums kommun är bemötande. Minst nöjda är de med informationen. Samtidigt anser företagarna att kompetens och bemötande är viktigast och bör ha högst prioritet vid ett framtida förbättringsarbete.

Jämfört med 2011 har NKI-värdet för Bygglov ökat mest, med sex enheter. Kommunen arbetar på många olika sätt för möta företagens behov.

- Vi har utvecklat något vi kallar den Mobila Expertgruppen. Här ingår medarbetare från alla delar av Sektor samhällsbyggnad som kan komma att beröras av företagsärenden. Expertgruppen löser ärenden genom att i mötet vara personliga och tillgängliga med bibehållen integritet och kompetens. Arbetssättet har hittills varit mycket uppskattat. Samtidigt ser vi att det finns flera områden där vi kan, och ska, bli mycket bättre, säger näringslivsansvarig Emma Jessen Krut.

- Vi gjorde ett jättekliv framåt vid mätningen 2011. Nu tar vi ett mindre steg framåt. Detta är ett steg i rätt riktning, men vi måste fortsätta vårt arbete för att ännu fler ska känna sig nöjda i sitt möte med kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Lena Holberg.

Undersökning är jämförande, där tanken är att de som fått högst kundnöjdhet inom de fem områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, samt serveringstillstånd, ska kunna tjäna som förebilder för övriga. Eftersom en del frågor gjorts om i enkäten sedan mätningen 2011 är resultaten för de sex serviceområdena inte helt jämförbara.

Mer information lämnas av
Emma Jessen-Krut
Näringslivsansvarig, Lerums kommun
0302-52 15 20