Femton skolklasser byter bilskjuts mot egna ben

Publiceringsdatum : 2013-10-02

Nu pågår utmaningen På egna ben för första gången i Lerums kommun. Ovanligt många skolbarn kommer att ta sig till skolan på cykel eller till fots. Femton klasser är anmälda till tävlingen, som uppmuntrar mellanstadielever att ta sig till skolan på egna ben.

Ju fler som går eller cyklar till skolan desto fler poäng till klassen, och desto större möjlighet att vinna pris.

Att skolbarn tar sig till skolan utan att bli skjutsade har många fördelar. Barnen startar dagen med lite motion och blir piggare. Det ökar deras självständighet och ansvarstagande. Det minskar också trafikproblemen och farorna som ofta uppstår runt skolorna när alla ska lämna samtidigt med varsin bil. Och med mindre trafik minskar utsläppen, vilket ger renare luft och bättre klimat.

Lerums kommun deltar i tävlingen På egna ben som en del av arbetet med kommunfullmäktiges klimatstrategi och Vision 2025 – Sveriges ledande miljökommun. Klimatstrategins andra punkt säger att Lerum ska ge barn och unga Sveriges bästa förutsättningar att leva klimatsmart, och där är en viktig del resandet till och från skolan. En stor utmaning för kommunen i framtiden är att bygga ett transportsystem där det är lätt att resa utan bil. För att lyckas med det krävs inte bara tekniska lösningar. På egna ben är ett sätt att sprida goda vanor, som att ta sig till skolan för egen maskin. För att få med sig hela familjen får eleverna också poäng om föräldrar, syskon eller vänner ställer bilen.

Förutom själva tävlingsmomentet finns lektioner knutna till På egna ben. De handlar om trafiksäkerhet, klimatförändringar, livsstil och folkhälsa och är anpassade till skolans läroplan.

På hemsidan www.paegnaben.se kan alla följa hur det går för de tävlande klasserna från Lerums kommun.