Följ Pilot Gråbo på lerum.se

Publiceringsdatum : 2014-05-08

Pilot Gråbo är en viktig del av arbetet att nå Vision 2025, det vill säga att Lerum år 2025 ska vara Sveriges ledande miljökommun. Målet är att utveckla en av kommunens tätorter – Gråbo till Sveriges första hållbara tätort. Följ resan mot målet här på lerum.se.

Hur gör man för att nå dit? Här berättas historien om hur Pilot Gråbo startade och hur långt arbetet kommit. Det är också ett sätt att sprida kunskap om Pilot Gråbos metod och resultat så här långt. Lerums kommun vill också inspirera andra kommuner som vill starta eller utveckla ett medborgarstyrt hållbarhetsarbete. Dokumentationen, som i hög grad bygger på intervjuer av inblandade personer, innefattar utvecklingen från 2006 till idag.

Lerums kommun har valt att i hög grad koncentrera sitt visionsarbete till Gråbo, som sedan kan fungera som riktmärke och förebild för kommunens andra orter.

Du hittar hela dokumentationen med intervjuer och filminslag på pilot Gråbo.

Har du frågor kring Pilot Gråbo och dokumentationen? Kontakta samhällsinformatör Stefan Larsson, 0302-52 20 78.