Förslag om passivhus vid Skiffervägen ställs ut

Publiceringsdatum : 2013-08-15

Nu är det utställning av förslaget för detaljplan för fastigheten Hunstugan 1:129, Skiffervägen. Du kan ta del av utställningen på medborgarkontoret KomIn från den 15 augusti till den 12 september.