Geotekniska undersökningar i Lerum

Publiceringsdatum : 2013-01-22

Geotekniska fältundersökningar har genomförts på sträckan där bullerskärmen av solfångare planeras. Undersökningarna görs för att fastställa jordlagerföljd, jordarter, pålbarhet, jordens hållfasthet och grundvattennivå.

Resultatet av undersökningarna kommer att ligga till grund för val av tekniska lösningar i projektet Noisun.

Det är i en världsunik och innovativ satsning som 400 meter bullerskydd som kan producera solenergi ska byggas i Lerums kommun. Den valda platsen är mellan Aspedalen och Takåsen. Det är Lerums kommun tillsammans med Lerum Fjärrvärme AB, Trafikverket och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som genomför projektet. Kostnaden beräknas till cirka 14 miljoner kronor.

Projektet går under namnet Noisun och är en del av EU:s miljöprogram LIFE+. EU-kommissionen bidrar med fem miljoner kronor. Bullerskyddet i Lerum blir en demonstrationsanläggning för hela EU.

Om allt går enligt planerna står bullerskyddet klart för att producera energi i slutet av året.

Läs mer om projektet på http://www.noisun.se/ eller http://www.noisun.eu/