Hemtjänsten inför nyckelfritt låssystem

Publiceringsdatum : 2013-10-04

Hemtjänsten i Lerums kommun låser in nycklarna och går över till ett digitalt låssystem hos sina brukare. Att gå ifrån nyckelhanteringen sparar tid, minskar bilåkandet i hemtjänsten och ökar säkerheten.

- Vi vill ha en säkrare hantering och vi ska lägga tid på rätt saker. Nyckelhantering tar tid som vi kan lägga hos brukarna. Dessutom som ett led i kommunens vision att bli ledande miljökommun, så minskar det här transporterna eftersom personal i olika arbetspass inte behöver åka för att hämta nycklar, utan kan minska sitt bilåkande. Det innebär också en ökad säkerhet för personalen som slipper bära omkring på nycklar till andras hem, säger Agneta Caderoth Åstedt, verksamhetschef hemtjänst i Lerums kommun.

Ungefär 700 digitala lås installeras under oktober till och med december hos brukare som har trygghetslarm eller har lämnat sin nyckel till hemtjänsten. En låsenhet installeras på insidan av dörren, av personal från kommunen tillsammans med låssmed. Varje brukare blir kontaktad för en tid när installationen kan göras. Installationen tar ungefär tio minuter.

- Det syns inte på dörrens utsida att det här systemet finns och brukaren använder sin dörrnyckel som vanligt. Om låssystemet tas bort, om någon upphör med hemtjänst, så har låset inte gjort någon åverkan på dörren, säger Agneta Caderoth Åstedt.

Det nya systemet innebär att personalen i hemtjänsten öppnar brukarnas dörrar med hjälp av mobiltelefon. Låskontrollen i dörren aktiveras när personalen tar i handtaget.

- En applikation i mobiltelefonen ger behörighet till ett visst antal dörrar. Vi lägger in behörigheter hos personalen till de brukare de besöker, inte fler. Personalen måste logga in för att det ska fungera. Skulle en mobiltelefon komma på avvägar så avregistrerar vi den, ingen kan heller logga in på den.

All information överförs till och från låsen via mobiltelefonen med så kallad blåtandsteknik. Systemet registrerar också när personalen kommit och när de gått. Låssystemet påverkas inte av om det skulle vara dålig täckning hos brukarna. Huvudsaken är att det finns täckning när man startar telefonen, och det finns täckning i alla hemtjänstlokaler, berättar Agneta Caderoth Åstedt.

- Vi lämnar successivt vårt gamla incheckningssystem där vi registrerar när vi kommer och går. Vi behåller också en nyckel från brukaren i reserv. Men alla nycklar är inlåsta.

Installationerna startar i hemtjänstområde Lerum norr-Stenkullen. Sedan fortsätter installationerna i Floda, Gråbo och Lerum söder, i nämnd ordning. Kostnaden för att installera systemet och utbilda personal kostar kommunen cirka tre miljoner kronor. En kostnad som hämtas hem under tre till fem år. Systemet startar efter hand det installeras och väntas vara helt körklart den 1 februari nästa år.

Har du frågor kan du få mer information av Agneta Caderoth Åstedt, 0302-52 23 85.