Hygien- och märkningskontroll vid malning av köttfärs

Publiceringsdatum : 2013-04-10

Miljöenheten kontrollerade under 2012 malning av köttfärs i fem livsmedelsbutiker. Kontrollen omfattade rengöring av köttfärskvarnen, hållbarhetsdatum, märkning och innehåll av fetthalt, den hygieniska kvalitén på den malda färsen genom provtagning och butikens egna rutiner för provtagning.

Resultatet visade att den provtagna köttfärsen höll en god hygienisk kvalitet på samtliga anläggningar trots att rengöringen på vissa anläggningar bedömdes vara bristfällig. Det beror sannolikt på att köttfärskvarnen förvaras i kyla. Hållbarhetstid bedömdes vara rimlig för samtliga anläggningar. På en av de anläggningar som märkte ut fetthalt på förpackningen noterades en avvikelse. Samtliga kontrollerade anläggningar tog regelbundna prover på köttfärs.