Insatser för att minska ungdomsdrickandet

Publiceringsdatum : 2013-05-27

På våren och sommaren ökar andelen unga som dricker alkohol. Skolavslutningen är en riskhelg då polisen och kommunens fältsekreterare möter många berusade tjejer och killar. Vissa av dem drabbas av våld, antingen som gärningsmän eller som brottsoffer. Ytterligare några råkar ut för olyckor, får saker stulna eller förstörda, blir osams med kompisar eller har ofrivilligt och oskyddat sex.

Lerums kommun gör de kommande veckorna insatser, tillsammans med 43 av länets kommuner, länsstyrelsen, polisen och frivilligorgansationer, för att uppmärksamma tonårsföräldrar och unga vuxna på riskerna med ungdomsdrickande. Vi gör också insatser för att minska langningen av alkohol till minderåriga.

Insatserna består av tre delar

  • Stärka föräldrars restriktiva hållning till ungdomsdrickande.
  • Vädja till de ungdomar som fyller 20 i år att inte köpa alkohol till sina yngre kompisar och syskon.
  • Uppmana allmänheten att tipsa polisen om de ser någon sälja alkohol till minderåga.

Tänk om - langa inteTipsa polisen

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våldsbrott, även i de riktigt låga åldrarna. För att förhindra att unga utsätts för våld är det därför viktigt att polisen får in tips om langning och illegal spritförsäljning. Ju lättare det är för ungdomar att få tag på alkohol desto mer dricker de. Ju tidigare de börjar dricka desto större är risken för beroende och andra skador visar olika undersökningar.

 Under veckorna 22-24 affischeras det i Lerum med rosa affischer med budskapet att tipsa polisen på 114 14 om man ser någon sälja alkohol till minderåriga. Samma budskap återfinnas på bussar och spårvagnar inom hela länet. Tidigare år har affischeringen lett till att polisen fått fler tips och i flera fall kunnat göra stora beslag av alkohol.

Tonåringar dricker mindre när föräldrar sätter gränser

Vi vill få tonårsföräldrar att förstå riskerna med en tidig alkoholdebut och inse vikten av tydlig gränssättning kring alkohol. Det är föräldrars attityder till alkohol som betyder allra mest för ungdomars beteende. För att underlätta för föräldrarna uppmuntrar vi dem att sätta gemensamma gränser med andra föräldrar. Fakta och tips om ungdomar och alkohol finns på www.tänkom.nu samt på www.tonarsparloren.se

 

Vi riktar även en vädjan till de ungdomar som fyller tjugo i år. Enligt lokal drogvaneundersökning får var tredje-fjärde elev i nian och mer än varannan elev i år två på gymnasiet sin alkohol från kompisar eller kompisars syskon. Det kan vara svårt att säga nej till sina kompisar, samt att se nyttan av att säga nej. Därför är det viktigt att vi även riktar vårt budskap till de ungdomar som får börja handla på Systembolaget. Alla ungdomar som fyller tjugo i år får ett vykort med en hälsning från Lerums kommun, Länsstyrelsen och Polisen.

Drogfria aktiviteter

Affisch med information om drogfri aktivitet för ungdomar.Utöver ovanstående insatser sker även drogfria aktiviteter i kommunens regi. Fritidsgårdarna anordnar drogfria arrangemang på skolavslutningskvällen och gymnasiet informerar såväl studenter som deras föräldrar om att skolans studentfirande är ett drogfritt arrangemang. Vår gemensamma förhoppning är att student och skolavslutning ska bli roliga och minnesvärda dagar och kvällar för våra ungdomar.

Schools out på Vattenpalatset

Ungdomar från årskurs 6 till 1:a året på gymnasiet kan fira skolavslutningen på Vattenpalatset, med bad, bowling, dansgolv och tävlingar. Förköpsarmband köper du på din fritidsgård för 30 kronor. Betalar du i entrén kostar det 50 kronor. Festen startar klockan 19 och slutar klockan 24. Bussar som ingår i priset avgår klockan 24 och stannar på flera ställen runt om i kommunen. Arrangörer är Lerums kommuns fritidsgårdar och Kreativ Fritid. Kvällen är alkohol- och drogfri.

För frågor om drogvanesiffror för Lerums kommun, vad forskningen säger om ungdomsdrickande samt om insatserna mot ungdomsdrickande och langning, kontakta kommunens brotts- och drogförebyggarsamordnare:

Gunilla Henningsson
0302-52 16 79