Alice Bah Kuhnke höll inspirerande föreläsning om hållbarhet

Publiceringsdatum : 2013-04-23

Lerums kommun har ingått partnerskap med företaget ÅF. Partnerskapet bygger på kunskapsutbyte. Den 22 april höll ÅF:s hållbarhetschef Alice Bah Kuhnke ett inspirerande föredrag om hur vi kan arbeta för ett mer hållbart samhälle.

Syftet med partnerskapet med företaget ÅF, är att sporra varandra i arbetet med att nå visionen att bli ledande i Sverige på hållbarhet.

Partnerskapet bygger framför allt på kunskapsutbyte. Föredraget den 22 april var en del av detta. Bland annat fick åhörarna höra mer om tankarna kring partnerskapet. Sedan berättade ÅF:s hållbarhetschef Alice Bah Kuhnke om hållbarhet i stort och vad vi, var och en, kan göra för en hållbar framtid.

Partnerskapet går i linje med Lerums vision Sveriges ledande miljökommun 2025.