Kommentar med anledning av TV4s Kalla fakta

Publiceringsdatum : 2013-11-11

TV4s program Kalla fakta handlade den 10 november om tillämpningen av lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.

Ett av inslagen rörde en person med funktionsnedsättning, boende i Lerums kommun, där personens anhörig var kritisk till kommunens beslut.

LSS är en rättighetslag som kommunen givetvis följer. LSS förutsätter att individens behov bedöms, och som vid alla typer av bedömningar kan den som söker och den som beslutar ha olika uppfattning om vad som är en korrekt bedömning. Om man inte är nöjd med kommunens beslut enligt LSS kan man överklaga till förvaltningsrätten.

Lerums kommun har inte anlitat Kommunlex eller annat konsultföretag för utredning eller överklagande av enskilda ärenden. Personal från Lerums kommuns LSS-verksamhet har gått grund- och fördjupningsutbildning för LSS-handläggare, med Jonas Reinholdsson från Kommunlex som föreläsare. Utbildningen arrangerades våren 2012 av Göteborgsregionens kommunalförbund och var öppen för samtliga medlemskommuner.

På vårdguidens webbplats finns mer information att läsa om LSS.