Kommentar till artikel i Lerums Tidning om planerna för Resecentrum

Publiceringsdatum : 2013-12-04

Västtrafik vill äga och förvalta ett resecentrum i Lerums kommun.

I de nya ägardirektiven för Västtrafik är hållningen från ägaren Västragötalandsregionen att Västtrafik inte ska äga andra fastigheter än för sina egna servicebehov, som till exempel de två våningarna ovanpå resecentrum där kommunens lokaler planeras. Kommunen äger marken vilket gör att vi naturligtvis behöver samarbeta med olika parter för att tillsammans genomföra projektet på bästa sätt. Alltså fortskrider planerna som tidigare med förhoppning om byggstart 2015 och inflyttning 2017.

När det gäller flytt av bibliotek, gymnasiets estetiska program och kulturskolans verksamhet, så är det samma plan som legat i flera år. En planerad flyttkedja där tanken är att bibliotek och vuxenutbildning flyttar in i resecentrum och det estetiska programmet flyttar in i utbyggda lokaler där biblioteket ligger idag, tillsammans med kulturskolan. På det sättet kan lokalerna för de estetiska verksamheterna utnyttjas på ett effektivt sätt.

- Vi behöver utveckla ett helt centrum för framtida behov. Sedan kan detaljer ändras under resans gång, och det har vi beredskap för. Men att Västtrafik skulle dra sig ur projektet att bygga resecentrum stämmer inte.

Stefan Ekman, Infrastrukturchef Västtrafik
Maria Sigroth, sektorchef Sektor samhällsbyggnad