Kommunen utför mätning och kartering

Publiceringsdatum : 2013-09-02

Från och med 1 september sköter Lerums kommun mätningsverksamheten efter att den har legat på entreprenad i åtta år. Det innebär bland annat kart- och mätavdelningen framställer alla nybyggnadskartor som krävs inom kommunen i samband med bygglovsansökningar.

Det är en myndighetsutövning som kommunen enligt lag måste kunna utföra. Vi tar också uppdrag i form av fin- och grovutsättningar av hus, lägeskontroller och gränsutvisningar enligt taxa.

För information eller beställning vänd er direkt till vår mätningsingenjör Hans Wiberg, telefon 0302–52 14 47.

Klicka här för att läsa mer om när du behöver nybyggnadskarta.