Kommunfullmäktige sammanträder den 18 juni

Publiceringsdatum : 2013-06-12

Du är välkommen att lyssna till överläggningarna och debatten på kommunfullmäktiges möte. Kommunfullmäktige sammanträder tisdag den 18 juni klockan 13 i Dergårdsteatern.

Under tisdagen behandlar kommunfullmäktige bland annat:

  • Interpellationer och motioner
  • Detaljplan för fastigheten "Terassen",
  • Översiktsplaner för Jeriko-Jonsered och
  • Lerum Energis elhandelsbolag.

Om du vill veta vad som ska tas upp på mötet finns hela kungörelsen och handlingarna på kommunens webbplats www.lerum.se, på KomIn i kommunhuset och i anslutning till sammanträdet.

Ingvar Frid (FP)
Kommunfullmäktiges ordförande