Kylan försenar kommunens planteringar

Publiceringsdatum : 2013-03-18

Parkenheten kommer inte att kunna plantera lökar och penséer i tid till påsk. Kylan på nätterna är fortfarande för sträng för att vi ska våga sätt ut blommorna. Arbetet med vårplanteringarna kommer att påbörjas under vecka 14.

Bilden är från en av förra årets planteringar.