Lerum berättar om sitt arbete på mässa om äldreomsorg

Publiceringsdatum : 2013-09-27

Lerums kommun berättar om sitt arbete inom äldreomsorgen på Mötesplats äldreomsorg 2013. Årets tema är Värdigt åldrande. Lerums kommun kommer bland annat att berätta om visningsrummet Smarta Prylar, om enkla hjälpmedel i vardagen.

För femte gången arrangeras en mötesplats som vänder sig till personal inom äldreomsorgen i Göteborgsregionens kommuner. Dagarna syftar till att personalen delar med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv genom utställningar, seminarier och föreläsningar.

Lerums kommun har fyra utställningar

Lerums kommun kommer att visa upp sitt arbete inom följande områden:

Visningsrum Smarta Prylar

För att sprida information om enkla hjälpmedel och andra produkter.

Läsombud till särskilt boende

Läsombud som arbetar med sinnesstimulering i form av högläsning och samtalsgrupper.

Tema- och minneslådor samt 50-tals utställning

Samverkan mellan biblioteket och Lerums kommun som främjar en utveckling av det sociala innehållet i äldreomsorgen.

Dans och rörelse i Floda

Genomförande av Dans och rörelse regelbundet på gruppboende för personer med demenssjukdom.

Lerums kommun berättar om samarbete för mer meningsfull vardag

Lerums kommun kommer också att hålla ett seminarie om äldreomsorgens samarbete med  biblioteket i Lerums kommun.
Väck minnen – jobba med sinnen
En samverkansmodell Äldreboende – Biblioteket i Lerums kommun

Genom samverkan med biblioteket i Lerums kommun främjas en utveckling av det sociala innehållet i äldreomsorgen. Det ger en mer meningsfull vardag för de äldre. Sinnesstimulering med en metod för att återväcka minnen, äldreomsorgen tar fram "minnessaker", biblioteket fyller på med litteratur och musik, och står för utlåningsservice till kommunens boenden.

Mötesplats äldreomsorg pågår den 9 och 10 oktober.