Lerums kommun är miljödiplomerad

Publiceringsdatum : 2013-03-18

Som en av få kommuner i Sverige är nu Lerums hela kommunförvaltning miljödiplomerad. - Vi gjorde det. En fantastisk insats från kommunens alla enheter, säger Micaela Holmberg, miljöstrateg i Lerums kommun.

Två års intensivt arbete i kommunen sattes under lupp i höstas. Med besök i olika verksamheter, intervjuer och stickprover har förvaltningens miljöarbete granskats.

Granskningen handlade om allt från hur kommunen utifrån politiska beslut köper miljömärkt, reser klimatsmart, och bygger miljöanpassade fastigheter, till hur kommunen via samhällsplaneringen försöker ge förutsättningar för ett hållbart samhälle och arbeta med lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor.

- Granskningen av vårt miljöarbete, som görs av externa miljörevisorer, ser vi som en hjälp för oss att ta ytterligare steg närmare visionen att bli Sveriges ledande miljökommun, säger Gunnel Lorentzon, kommundirektör i Lerums kommun.

Vad tyckte revisionen?

Ett stort engagemang och intresse på arbetsplatserna, och många miljöprojekt, lyfte miljörevisorerna fram efter sin granskning.

- De var väldigt imponerade av alla praktiska åtgärder som görs på enheterna, engagemanget och hur visionen faktiskt genomsyrar alla verksamheter, säger Micaela Holmberg.

Några punkter behövde kommunen se över innan förvaltningen kunde bli godkänd. Det handlade bland annat om krav på att ytterligare förbättra hur vi leder och styr miljöarbetet och förbättrad egenkontroll enligt Miljöbalken.

- Vi har vidtagit åtgärder och nu är vi en miljödiplomerad förvaltning, säger Micaela Holmberg.