Lerums kommun en av landets tryggaste

Publiceringsdatum : 2013-11-25

Lerums kommun är en av landets tryggaste och hamnar på en 11:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Det visar en undersökning om trygghet och säkerhet som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort.

Lerums kommun har en låg brotts- och olycksstatistik, vilket placerar kommunen högt. Undersökningen bygger på förekomsten av bränder, olyckor och brott, och kommunerna har rangordnats efter lägst sammanvägt värde. Lerums kommun arbetar kontinuerligt för att skapa ett tryggt och säkert samhälle för invånarna. Särskilda insatser för att minska och förebygga brott och missbruk riktas mot ungdomar.

 

Klicka här för att läsa mer om Lerums kommuns brottsförebyggande arbete.