Lerums kommun får miljödiplomet förlängt

Publiceringsdatum : 2013-12-13

Lerums kommun är en av få kommuner i landet som är helt miljödiplomerad. Varje år sker en omprövning av diplomet, och i tisdags, den 10 december, blev det klart att kommunen uppfyller kraven för en fortsatt miljödiplomering.

Lerums kommun har en vision om att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025. Som ett led i detta blev kommunen i mars 2013 en av landets få helt miljödiplomerade kommuner. För att behålla miljödiplomet måste en miljörevision genomföras varje år. Den omprövning som genomförts under hösten visar att Lerums kommun uppfyller kraven och får behålla sitt diplom.

– Visionsarbetet genomsyrar all verksamhet i Lerums kommun. Att miljödiplomeringen har blivit godkänd på nytt visar att arbetet ger resultat, säger Anna-Lena Holberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Omprövningen innebär att externa miljörevisorer granskat kommunens miljöarbete. De har bland annat gjort stickprover i exempelvis skolor, äldreboenden och andra delar i kommunens verksamhet. Att Lerums miljödiplom förnyades visar att kommunen behållit en hög standard och dessutom fortsätter att utvecklas och förbättras inom miljöområdet. Kommunen har till exempel sett över sina rutiner för farligt avfall, fortsatt med obligatoriska miljöutbildningar för nyanställda och tydliggjort miljöansvaret bland chefer.

Utöver kraven som miljödiplomeringen ställer, bedrivs ett ständigt förbättringsarbete. Under året har kommunen bland annat infört ett nytt system för inköp, som gör det lättare att mäta andelen miljövänliga inköp. Det nya systemet gör det möjligt att följa inköpen på detaljnivå, och specifikt se kategorier som exempelvis frukt, kontors- och städmaterial.

Lerums kommuns framstående arbete i miljöområdet har uppmärksammats av andra kommuner landet. Flera har hört av sig och visat intresse för kommunens arbete med miljödiplomeringen. Lerums kommun har höga ambitioner i visionsarbetet för att bli Sveriges ledande miljökommun, och miljödiplomeringen är ett viktigt led i detta.