Marktilldelning i Floda för hållbart byggande

Publiceringsdatum : 2013-12-03

Byggandet av det socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara samhället är av största vikt i Lerums kommuns visionsarbete. Vi söker en partner som har hållbarhet och långsiktighet i fokus, en innovativ byggare/entreprenör som vill omsätta sina kreativa idéer i praktisk verklighet. Där lösningarna blir en bärande del av utvecklandet av det hållbara samhället.