Miljögifter i fisk från Anten och Mjörn

Publiceringsdatum : 2013-03-20

Undersökningar har visat på förhöjda halter av de miljöfarliga ämnena krom, PCB och TBT i sedimenten i Anten och Mjörn. Med det som bakgrund gjordes i september förra året undersökningar av förekomsten av miljögifter i fiskarna i sjöarna. När resultatet nu analyserats visar det att abborrarna i sjöarna innehåller miljögifter. Miljöskyddskontoret i Alingsås har sammanställt en rapport med resultatet av undersökningen.

Den här texten används med tillåtelse från Alingsås kommun, där den också är publicerad.

Resultatet av undersökningen innebär begränsningar för att äta fisk fångad i Mjörn, se kostrekommendationer nedan. Att bada i sjön eller dricka vattnet (efter normal rening som behövs för att ta bort exempelvis bakterier) innebär ingen risk utifrån nuvarande resultat.

Råd om fisk

Kvinnor som är eller försöker bli gravida eller som ammar bör följa Livsmedelsverkets kostrekommendationer och inte äta fisk, som kan innehålla kvicksilver, oftare än 2-3 gånger per år. Andra bör inte äta insjöfiskar mer än en gång per vecka. Genom att variera sin kost och äta olika sorters fisk och skaldjur kan risken med miljögifter i fisken minskas samtidigt som fördelarna med många av de nyttiga ämnen som finns i fisk och skaldjur uppnås.

 

Gränsvärden i livsmedel

Det finns gemensamma gränsvärden inom EU för högsta tillåtna kvicksilverhalter i vissa livsmedel som säljs. För fiskprodukter är gränsvärdet 0,5 milligram per kilo. För vissa fiskarter, som gädda och ål, är gränsvärdet 1,0 milligram per kilo.

Om kvicksilver

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Trots att Sverige i snart 20 års tid har minskat utsläpp och användning av kvicksilver är föroreningssituationen fortfarande allvarlig och halterna i miljön fortsätter att öka.

Kvicksilver är en lättflyktig metall som kan spridas över långa avstånd i atmosfären. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, vatten och levande organismer. Kvicksilver och dess föreningar har framförallt negativa effekter på nervsystemet och dess utveckling.

Klicka här för att läsa mer om kvicksilver på Kemikalieinspektionens webbplats.

Bakgrund och andra undersökningar

Sedimenten i sjöarna Anten och Mjörn har undersökts tidigare. Dessa resultat ingår i de Limnologiska undersökningar som görs i sjöarna ungefär vart tionde år. Rapporten från den senaste Limnologiska undersökningen finns om du klickar på länken nedan. Länsstyrelsen har också genomfört sedimentundersökningar i hamnar i länet och då togs prover i Mjörn som påvisade förekomst av tennorganiska föroreningar (TBT). Även den rapporten finns att ladda ner nedan.

Undersökning av metaller och organiska ämnen i abborre från Anten och Mjörn, pdf öppnas i nytt fönster.

TBT i småbåtshamnar i Västra Götalands län 2010 - En studie av belastning och trender, pdf öppnas i nytt fönster.