Nu är träden hamlade i Floda allé

Publiceringsdatum : 2013-03-13

Floda allé anlades omkring år 1780 och förband Floda Säteri med landsvägen. På 1700-talet var idealet inom arkitekturen att visa makt både över andra människor och över naturen.

Allén anlades därför som en spikrak linje och träden hamlades för att ges en kontrollerad form. Att hamla träden är därför en kulturhistoriskt viktig gärning. Traditionen att hamla allén avbröts någon gång under historien men återupptogs någon gång under mitten av 1900-talet. Sedan dess har allén hamlats kontinuerligt ungefär vart tredje till femte år. 2010 gjordes en säkerhetsinventering av allén och då konstaterades att ett flertal av träden är försvagade. För att minska belastningen på träden kommer de i framtiden därför att hamlas vartannat år.

Om du vill ha mer information så kan ni höra av dig till parkchefen Frida Wallentin.