Nu lanserar vi Lerumskartan+ med spännande kartinformation

Publiceringsdatum : 2013-05-02

Lerumskartan+ används för att publicera omfattande kartinformation. Här kan du se bullerkarta, områden med höga naturvärden och gällande planer. Den ger också dig som användare stora möjligheter att styra innehållet i kartan.

Lerumskartan+ öppnas i ett nytt fönster och kartan anpassar sig till den skärmstorlek du som användare har.

Välj tema

Du kan växla mellan kartor med olika teman. Till en början kommer det att finnas tre kartor:

  • Bullerkartan som redovisar bullernivåer från väg, järnväg, mm för stora delar av kommunen
  • Naturvårdprogrammet som visar områden med höga natur- respektive friluftsvärden i kommunen, med tillhörande information om respektive område.
  • Gällande planer. Kartan redovisar utbredningen för samtliga gällande Detalj-, Byggnads- och Stadsplaner.

Bygger ut med fler kartor

Lerumskartan+ har i nuläget samma funktioner som den vanliga Lerumskartan, men vi planerar för att lägga in fler verktyg som ger användaren ökade möjligheter att hämta information ur kartan. Precis som i den vanliga Lerumskartan kan man mäta avstånd, skriva ut, söka adress, välja flygfoto som bakgrund, mäta avstånd, tända och släcka skikt.

Klicka här för mer information om Lerumskartan+ och för länk till kartan.