Nu sätts skärmslinga mot magnetfält över Flodala idrottsplats

Publiceringsdatum : 2013-12-16

Under vintern kommer Svenska kraftnät bygga en skärmslinga över idrottsplatsen Flodala, för att minska magnetfältet. Byggnationen tar några veckor och planeras till februari/mars 2014. Arbetet kommer i största möjliga mån förläggas till dagtid på vardagar.Skärmslingan beräknas halvera magnetfältet, som idag beräknas vara cirka nio mikroTesla. Det finns inget riktvärde för magnetfält på idrottsplatser, eftersom man vistas där en kortare tid. Men som exempel kan nämnas att det är 5-10 mikroTesla i en tågvagn och 6 mikroTesla nära en dammsugare.

Skärmslingan består av sex stolpar med metalltråd hängande mellan stolparna på cirka 15 meters höjd.

När Svenska kraftnät ville bygga en 400 kilovolts-ledning från Stenkullen till Lindome, krävde Lerums kommun att magnetfältet som skapas kring ledningarna skulle åtgärdas. Det är alltså det arbetet som Svenska kraftnät sätter igång med i april-maj.

Magnetfält finns alltid omkring oss. Det mest utbredda magnetfältet är jordens magnetfält. Magnetfält skapas också kring ledningar och elektriska apparater. Så fort du startar en apparat som går på växelström bildas ett magnetfält runt apparaten. Magnetfältet upphör när apparaten stängs av. 

Klicka här för att läsa Strålsäkerhetsmyndighetens information om magnetfält.

Frågor

Kontakta miljöenheten, 0302-52 14 64 eller 0302-52 14 92.