Öppen föreläsning om hållbar samhällsutveckling

Publiceringsdatum : 2013-09-26

Vad är hållbar samhällsutveckling och hur når vi en sådan? Hur påverkas den lokala demokratin av vår tids samhällsomdaningar? Det är några av de ämnen som freds- och utvecklingsforskare Hans Abrahamsson tar upp på föresläsningen i Dergården, torsdag 26 september klockan 16. Föreläsningen är öppen för alla.

​Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs Universitet och Malmö Högskola, ägnar sin forskning åt globaliseringen och de sociala utmaningar som följer med den.​ Han har jobbat med frågor om politisk ekonomi och bistånd för utrikesdepartementet och SIDA.

Föreläsningen arrangeras av kommunfullmäktiges presidium som en del av deras uppdrag Framtida prioriteringar för Lerums kommun. Ett uppdrag som går ut på att sätta fokus på de utmaningar och prioriteringar som Lerum och många andra kommuner står inför i vår föränderliga värld.