Så här vill invånarna se Lerum i framtiden

Publiceringsdatum : 2013-03-06

Över 300 invånare har tagit chansen att säga hur de vill att Lerum ska utvecklas i framtiden, i så kallade målbilder. Den 21 februari beslutade kommunfullmäktige att säga ja till det förslag till målbilder som beredningen för infrastruktur och boende har arbetat fram.

Beredningen har i olika medborgardialoger fått in över 300 svar från kommuninvånarna under sitt arbete med att ta fram målbilderna.

- Det känns fantastiskt att så många har engagerat sig och vi i beredningen är oerhört tacksamma för alla kloka synpunkter vi fått, säger beredningens ordförande Lars-Göran Larsson (M)

Målbilderna skapar en framtidsberättelse, hur Lerums kommun ska se ut år 2040. När kommunen sedan arbetar fram en ny översiktsplan så ska den ta sikte på att förverkliga målbilderna. En översiktsplan ska ge kommunen vägledning vid beslut i frågor som berör användningen av mark och vatten och den byggda miljön. Översiktsplanen ska också förklara kommunens syn på samhällsbyggandet i stort – vad man har för mål och strävanden, vad man finner särskilt viktigt och värdefullt att ta vara på, utveckla och bevara i kommunen.

- Beredningen ville göra målbilderna mer tillgängliga och levande så därför tog vi fram en film som komplement till att bara lämna ifrån oss ett papper, säger Lars-Göran Larsson (M).

Klicka på rutan nedan för att se filmen med målbilder.