Sabotage mot kommunens sommarplanteringar

Publiceringsdatum : 2013-06-24

I år har parkenheten haft mer sabotage än vanligt på sommarblomsplanteringarna. Efter bara en vecka hade planteringarna i refugen på Alingsåsvägen i Stenkullen välts och förstörts. Det finns inte utrymme i parkenhetens budget att ersätta de förstörda planteringarna.

Under midsommarhelgen har det varit sabotage både i Lerum och Floda. I Hulan har någon vält en av planteringskuberna som står vid torget. Eventuellt går det arrangemanget att rädda, så att den kan stå kvar under resten av säsongen. I Floda har två av planteringslådorna som hängde på broräcket vid Brovägen stulits. Inte heller de kommer att kunna ersättas under 2013. Parkenheten beklagar att några få personers sabotage får förstöra för alla som brukar uppskatta blomsterutsmyckningarna i kommunen.