Pusselbiten solbelyst ridväg är uppe

Publiceringsdatum : 2013-12-02

Nu sitter kommunens senaste tillskott i visionspusslet på plats – solbelyst ridväg. Vid en pusselceremoni den 2 december fästes biten med hjälp av Eva Andersson, ledamot i kommunstyrelsen. Åhörarna fick också veta mer om ridvägen och dess belysning av initiativtagaren Bosse Backman.

En ridväg belyst med lampor som lyser med rörelsestyrd solel. Det är ett lysande tillskott i Lerums kommuns visionspussel.

- Att hitta nya områden för förnybar el är spännande och det här är ett exempel på ett nytt användningsområde för solcellstekniken i Lerum, säger kommunens miljöcontroller Johanna Wahlqvist.

Under sommaren stod den nya ridvägen klar vid Stamsjön i Lerum. Den solelsdrivna belysningen följer den nya ridvägen på en sträcka av 600 meter genom skogen. Det är 17 lampor som drivs av solceller och som tänds och släcks när häst och ryttare passerar. Om solens strålar inte räcker till finns batteri som istället får lamporna att lysa. Under några år har kommunen avsatt pengar för ridvägar. Nu blev det en satsning som går helt i linje med kommunens miljövision.

För kommentarer:
Johanna Wahlqvist
Miljöcontroller
Förvaltningsledningsstaben
Lerums kommun
0302-52 12 15