Trygghetsvandring i Floda centrum

Publiceringsdatum : 2013-10-16

Onsdag den 23 oktober gör vi en trygghetsvandring i Floda centrum. Vi startar klockan 18 med samling på Floda torg. Du får gärna komma med.

Trygghetsvandring är en metod där du som medborgare kan vara med och påverka för att skapa en trivsammare och tryggare närmiljö. Den 23 oktober genomför Lerums kommun tillsammans med Polisen och Floda BID en trygghetsvandring i centrala Floda.

Under vandringen tittar vi bland annat på skötseln av utemiljön, belysning, framkomlighet och trafiksäkerhet och diskuterar kring känslan av trygghet. Vi diskuterar både det som fungerar bra och det som behöver åtgärdas.

Sträckning för vandringen är Floda torg, Rurik Holmsväg, gångbroar, Floda stationsområde, gångtunnel.

Välkommen att följa med. För frågor och anmälan kontakta:

Annika Andersson, verksamhetschef Sektor samhällsbyggnad 0302-52 11 78