Utbyte av idéer vid ministerbesök

Publiceringsdatum : 2013-10-02

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson berättar att han vid olika besök gärna stjäl bra idéer han får höra och sprider dem vidare. Arbetet med pendelparkeringar i Lerums kommun och satsningen med målet att Gråbo ska bli Sveriges första hållbara tätort, var ett par punkter Eskil Erlandsson tog med sig från besöket här.

- Det är viktigt att få nya idéer. Och vi är glada att få presentera Lerums visionsarbete. Det är inte varje dag vi har en minister här, det känns jätteroligt, säger Anna-Lena Holberg (M) kommunstyrelsens ordförande.

Ministern fick höra om kommunens arbete med visionen, att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025. Samtalet koncentrerades sedan kring ekologiska livsmedel och hållbart resande. Två områden som Lerums kommun arbetar med i sitt visionsarbetet. På livsmedelsområdet ligger Lerums kommun i framkant, och är sjätte bästa kommun i landet med 35 procent inköp av ekologiska livsmedel till förskolor, skolor och äldreboenden. Problematiken att det slängs mycket mat, både i hemmen och i olika verksamheter, diskuterades också.

Inom transportområdet är det en bit kvar för att nå målet att kommunens invånare ska släppa ut max 1,5 ton växthusgaser per år och invånare. Här handlar det mycket om att göra det lätt att leva klimatsmart. Vad kan kommunen göra för att stimulera att fler ställer bilen och väljer andra mer klimatvänliga transportmedel. Eskil Erlandsson delade med sig av en idé där invånarna i ett mindre geografiskt område i landet skapat en app som bidrog till ökad samåkning. Att minska klimatpåfrestande transporter är en utmaning.
-Vi skulle till exempel behöva få fler att gå eller cykla till mataffären, säger Eskil Erlandsson.

Landsbygdsministern träffade vid sitt besök kommunstyrelsens arbetsutskott.