Utställning av förslag för gamla ramfabriken

Publiceringsdatum : 2013-08-15

Förslaget finns utställt för granskning på Medborgarkontoret KomIn i kommunhuset på Bagges torg till den 23 augusti.