Byggplast – en outnyttjad resurs!

Publiceringsdatum : 2014-02-05

Sävegårdens äldreboende i Floda, Lerums kommun, är ett pilotobjekt i en studie om hur plaster i byggindustrin ska kunna återvinnas.

43 000 ton. Så mycket plastavfall beräknas det finnas i bygg- och rivningsobjekt i Sverige, varje år. Idag återvinns endast 150 ton av plastmaterialet, och det allra mesta går till energiåtervinning genom förbränning.

Skulle man inte kunna återanvända plasten flera gånger istället? Ett forskningsprojekt som stiftelsen IVL och den europeiska PVC-industrin genom sitt samarbete inom VinylPlus bekostar.

- Idag finns det stora brister i materialåtervinningen av plast från byggsektorn, berättar Maria Sigroth, sektorchef för Sektor samhällsbyggnad. Vi vill gärna ta ett grepp om den här frågan och med vetskap om vad som planeras av kemiföretagen i Stenungsund och det forskningsprojekt som leds av IVL Svenska miljöinstitutet, och VinylPlus, tycker vi att ett samarbete med dem är helt rätt i vårt arbete med att bli Sveriges ledande miljökommun.

Byggsektorn använder mycket plast

Byggsektorn står för drygt 20 procent av den europeiska plastförbrukningen och är näst efter förpackningssektorn det största användningsområdet för plast. Vanliga produkter är exempelvis vatten- och avloppsrör, kabelrör, golvmattor, lister, isolering, fönster och elinstallationsmaterial.

I projektet ”Materialåtervinning av plastavfall från byggsektorn: en fallstudie” sorteras byggplast ut i samband med rivningen av Sävegården i Lerums kommun. Plasten ska sedan sorteras och analyseras för att undersöka vilka möjligheter det finns att återvinna materialet.

-Det handlar om att ta reda på vilken byggplast som kan lämpa sig för materialåtervinning. Vi tittar på hur plast från rivning och ombyggnation kan sorteras. Vi bedömer kvaliteten på byggplasten och marknaderna för det återvunna materialet. Slutligen gör vi uppskattningar av vilken miljönytta återvinning av olika plaster ger, berättar Maria Elander på IVL Svenska miljöinstitutet.

-Sävegården är en viktig studie av plaståtervinning i samband med rivning och vi hoppas få kunskaper som hjälper oss att genomföra en större studie, säger Lena Lundberg på IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige.

Hur blir sorteringen lönsam?

Rivningsentreprenören CS kan konstatera att med traditionella rivningsmetoder är det svårt att plocka ut plast ur byggmaterial.

-Det blir många små bitar, berättar Peter Säfvendal på CS. Vår erfarenhet är att för att få ut mycket plast krävs mer manuellt arbete.

-Om plasten visar sig vara användbar för återvinning och det finns ett intresse från marknaden, kommer det förhoppningsvis att bli lönsamt att lägga mer manuell tid i rivningsarbetet, tillägger Christoffer Andersson från byggföretaget SEFA som ansvarar för rivning och nybyggnad av Sävegården.

Plast av förnybar råvara?

- Kemiföretagen i Stenungsund tillverkar plast som används till byggnadsprodukter. Vi vill gärna att den återvinns några varv i dess livscykel för att sedan kunna bryta ner den i beståndsdelar och ge den en ny användning, berättar Lars Josefsson, Ineos. På sikt vill vi dessutom göra plast av förnybar råvara istället för fossil olja och gas.

-Vi är med i ett samarbetsprojekt, Västsvenska kemiindustriklustret, tillsammans med andra företag, universitet/högskolor, kommuner och myndigheter. Värdorganisation är Business region Göteborg som ägs av Göteborg och kranskommunerna inklusive Lerum. Plaståtervinning är ett av de områden som projektet satsar på. Olja är en ändlig resurs, så att återanvända är nödvändigt, menar Lars Josefsson.

Plasten som sorteras ut från Sävegården ska nu eftersorteras och analyseras. Resultaten av studien kommer att presenteras i en rapport som beräknas vara färdig i slutet av april.