Avloppstunnel Lerum-Gryaab

Publiceringsdatum : 2014-05-28

I december 2006 beslutade kommunfullmäktige att ansluta kommunens avlopp till Ryaverket. Anledningen var att det gamla reningsverket inte uppfyllde kraven i nya lagar och regler. Här finns en redovisning av projektets ekonomiska förutsättningar samt beslutsprotokoll och avtal för dig som vill ha fakta i frågan.