Bamse ett stöd i kommunens folkhälsoarbete

Publiceringsdatum : 2014-09-03

Lerums kommun delar ut en specialutgåva av tidningen Bamse till alla 5-och 6-åringar. Budskapen i tidningen är hälsofrämjande. De handlar om rörelse och lek, frukt och grönt, dryck/vatten, sömn/vila, och tid tillsammans för god hälsa.

Specialutgåvan ska fungera som ett hjälpmedel och ett stöd i samtal om hälsa med barn och vårdnadshavare. Innehållet i tidningen är framtaget av folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen, tillsammans med kommunerna i regionen, centrala barnhälsovården, folktandvården och förlaget Egmont.

Att Lerums kommun delar ut tidningen till alla 5-och 6-åringar är ett led i arbetet att försöka öka andelen som rör på sig, och äter hälsosamt och hållbart. Under vecka 36 delas tidningen ut till kommunens förskolor och förskoleklasser.