Boende för nyanlända i Hedefors vandrarhem

Publiceringsdatum : 2014-03-19

Lerums kommun tecknar avtal med Hedefors vandrarhem som boende för ensamkommande flyktingbarn. Det beslutade kommunstyrelsen den 19 mars.

Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram alternativ, medan man arbetar för att ta fram en permanent, hållbar lösning där verksamheten integreras i centrumutvecklingen i kommunens tätorter.
- Det handlar om ensamma barn och unga som kommer till ett helt nytt land. Det är glädjande att vi kan hjälpa dem. Vi måste ta ett gemensamt ansvar i Sverige för att hjälpa människor på flykt, säger Henrik Ripa, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen kommer nu att hyra hela Hedefors vandrarhem med plats att ta emot tio barn.
- Det här ger oss större beredskap att kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn utifrån Migrationsverkets krav på ett mer omfattande mottagande, säger Anette Johannesson, chef Sektor stöd och omsorg.

Målet är att ha lokalerna redo för ensamkommande flyktingbarn till den 1 juli i år. Avtalet skrivs på två år med möjlighet till förlängning.
- Det ger oss tid att ta fram en permanent lösning för framtiden, säger Anette Johannesson.