Bygglov klart för bullerskärm med solfångare

Publiceringsdatum : 2014-03-28

Miljö- och byggnadsnämnden säger ja till bygglov för bullerskärm med solfångare och ett teknikhus för anläggningen.

Med 400 meter bullerskärm med solfångare mitt i centrala Lerum är Noisun ett unikt projekt i världen. Med bygglovet klart är projektet ett steg närmare att förverkligas. Bullerskärmen kommer att minska antalet personer som störs av buller, samtidigt som det kommer producera solenergi till det lokala fjärrvärmenätet.

I bygglovsprocessen har en utställning med information om projektet visats i kommunhuset i Lerum. Arton personer har tyckt till om utseendet på bullerskärmen via projektets hemsida. Frågan som ställdes var: Vad tycker du om skärmen? Det fanns tre svarsalternativ, Fin, Ful eller Ingen åsikt. 78 procent av de som svarade angav att de tycker den är fin, 22 procent har ingen åsikt, och 0 procent tycker den är ful.

Klicka här för att läsa mer om Noisun.