Dags att söka medel ur Greta Bergs minnesstiftelse

Publiceringsdatum : 2014-09-24

Greta Bergs minnesstiftelse fördelar medel för syn- och/eller hörselskadade. Sista ansökningsdag är den 24 oktober.

Fonden fördelar medel till:

  1. forskning och utveckling som rör rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade
  2. organisationer och föreningar med säte i kommunen för åtgärder/insatser som främjar syn- och/eller hörselskadade
  3. enskilda kommuninvånare, för rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.

Ansökan om medel ska vara Lerums kommun tillhanda senast den 24 oktober 2014, ställd till:

Lerums kommun
Greta Bergs Minnesstiftelse
Sektor stöd och omsorg
443 80 Lerum