Delar av Göteborgsvägen stängs av en kortare tid

Publiceringsdatum : 2014-08-27

En del av Göteborgsvägen i Lerum stängs av måndag den 1 september och som längst till och med söndag 7 september, på grund av arbeten med bullerskydd.

Avstängningen gäller från Lerum Andersvägen och cirka 100 meter österut (ungefär till infarten mittemot djurbutiken vid Takåsen). Boende och besökare kan använda ordinarie in- och utfarter. Gående och cyklister kan använda ordinarie gång- och cykelbana.

På grund av säkerhetskrav vid arbetet intill järnvägsspåret behövs hela vägbredden under en veckas tid för vissa arbetsmoment. Avstängningen gäller från måndag 1 september klockan 6 och som längst till och med söndag den 7 september klockan 22. 

Genomfartstrafik hänvisas under tiden till Frödings allé och Södra Långvägen. Busslinje 530 får ändrad körväg under perioden.

Vi ber om överseende med eventuella olägenheter under tiden.

Arbetet som utförs är för ett unikt bullerskydd som byggs mellan Västra stambanan och Göteborgsvägen i Lerum, från Aspedalen och drygt 400 meter österut. Ett bullerskydd med solfångare som kan producera solenergi. Projektet går under namnet Noisun.

Klicka här för att läsa mer om Noisun.