Fakta om vinterväghållning

Publiceringsdatum : 2014-01-17

När snön och halkan kommer ska Teknisk service tillsammans med entreprenörerna snöröja eller halkbekämpa 21 mil gator och vägar, 9 mil gång- och cykelväg samt 65 000 kvadratmeter parkeringar och torg.

Lite övrig information:

  • Först körs de branta backarna och sedan körs de övriga vägarna.
  • Det är fastighetsägarens ansvar att halkbekämpa och röja bort snö som plogats för grindar, garageinfarter eller liknande. Brevlådan ska också vara tillgänglig för tidningsbud och brevbärare.
  • En "normalinsats" vid snöväder kostar totalt cirka en kvarts miljon kronor och förbrukar 220 ton flis vilket sedan till 80 procent återvinns.
  • På alla bostadsgator används nu flis mot halka som ett mer miljövänligt alternativ medan bussgator och större leder halkbekämpas med salt.
  • Busshållplatser och väderskydd prioriteras på vardagar för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. Dessa snöröjs dock inte under helger.
  • Pensionärer och rörelsehindrade kan mot betalning, få hjälp med snöröjning. Kontakta Naturarbetsgruppen, telefon 0302-52 15 99.