Fokus på hygien ger resultat

Publiceringsdatum : 2014-02-06

Att tvätta händerna har betydelse. Det minskar risken att bli sjuk och att sprida smitta. Att färre blir sjuka minskar sjukskrivningar och antalet dagar som föräldrar behöver vara hemma med sjuka barn. Något som har lyfts i media den senaste tiden. Under hygienveckan lyfts frågor om hygien på olika sätt i regionen.

Under förra året genomfördes hygienveckan på temat Gör sunt förnuft till ren vana. Det var tredje året i rad som HYFS - hygiensjuksköterska i förskolan - ordnade hygienveckan. Lerum var en av de kommuner som deltog.

Klicka här för att läsa mer om av vad olika kommuner i regionen gjorde för aktiviteter under hygienveckan.

Klicka här för att läsa mer om Hyfs.