Förändrade avgifter i äldreomsorgen

Publiceringsdatum : 2014-06-03

Från och med den 1 september gäller nya avgifter i äldreomsorgen.

För dig som bor hemma (ordinärt boende)

  • Alla personer över 18 år kommer att betala samma avgift för hemsjukvård, 300 kronor per månad.
  • Matdistributionen höjs med tre kronor och kommer att kosta 48 kronor per portion. Nuvarande avgift är 45 kronor per portion.
  • Kostavgiften för korttidsboende/växelvård höjs med tio kronor till 98 kronor per vårddygn. Nuvarande avgift är 88 kronor per vårddygn.
  • Avgiften för trygghetstelefon, GSM-box, vård- och omsorg på korttidsboende/växelvård och hemtjänst är oförändrad.

För dig som bor på äldreboende (särskilt boende)

  • Kostavgiften blir 2940 kronor per månad. Nuvarande avgift är 2635 kronor per månad.
  • Avgiften för sondmatning sänks till 1500 kronor per månad. Nuvarande avgift är 2635 kronor per månad.
  • Hyrorna förändras och anpassas till bostadens storlek, 163 kronor per kvadratmeter.
  • Avgiften för förbrukningsartiklar är oförändrad.

Är det något du undrar - vi svarar gärna på dina frågor

Har du frågor, kontakta kundmottagningen, telefon 0302-52 14 13.