Fler ensamkommande flyktingbarn väntas

Publiceringsdatum : 2014-02-12

Nu förbereder kommunen för att kunna ta emot fler ensamkommande flyktingbarn. Ett boende för sex barn håller på att tas fram. Det handlar om ensamma barn som kommer till ett helt nytt land och ambitionen är att hjälpa dem till ett så bra liv som möjligt

Riksdagen har beslutat om en lagändring som ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att se till att Sveriges kommuner tar emot ensamkommande barn, som söker asyl. Lagen började gälla den 1 januari i år.

Lerums kommun har avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. I och med lagändringen förbereder kommunen nu för att ta emot fler.

- Vi utgår från barnets behov och ålder och gör en bedömning av vilka insatser som är bäst för barnet. Vårt mottagande bygger alltid på att ge barnen bästa möjliga start i Sverige, säger Maria Larsson, enhetschef Sektor stöd och omsorg.

Det nya boendet blir ett tillskott till andra boendeformer. Barnen kan komma till ett familjehem, till ett jourhem eller till ett boende.

- Vi söker familjeliknande förhållanden för barnen. Vi har i avtalet med Migrationsverket sagt att vi kan ta emot barn som är från 0 till 18 år. På boendet hamnar i första hand de lite större barnen och där finns personal dygnet runt, säger Maria Larsson.

Boendet blir i en paviljong och planen är att placera den i Gråbo på kommunens mark i anslutning till Björkbacken i närheten av Nya Lundbygården. Boulebanorna på platsen kommer i så fall att flyttas. Boendet väntas stå klart efter sommaren, för att ta emot barn som kommer hit. Kommunens olika verksamheter samverkar för att tillgodose barnens behov av boende, skolgång och sjukvård.

Kostnaderna för boendet täcks av bidrag från Migrationsverket.