Förslag ombyggnation av bibliotek för framtidens centrum

Publiceringsdatum : 2014-02-18

På mötet den 26 mars, får politikerna i kommunstyrelsen förslag om ombyggnation av Lerums biblioteks lokaler.

Enligt förslaget skulle den flyttkedja då starta som är ett led i den fortsatta, långsiktiga utvecklingen av Lerums centrum. Som ett första steg presenterar förvaltningen förslag för politikerna på ett dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 mars, för fortsatta direktiv inför behandling i kommunstyrelsen den 26 mars.

Samlokalisering med kulturskolan

Förslaget berör också delar av Lerums Gymnasium och Kulturskolan. Det finns ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet i byggnaden Häggen i Lerums Gymnasium till och med 2015. Efter det behöver skolan andra lokaler till framför allt den estetiska verksamheten, som nu bedrivs i byggnaden. Enligt förslaget, som följer huvudspåret i centrumutvecklingen, flyttar Lerums Gymnasiums estetiska verksamhet in i de ombyggda lokalerna när de står klara. Dit flyttar då också Kulturskolan sin verksamhet. Förslaget innebär en samlokalisering, som både ger bra utnyttjande av lokalerna och som bildar ett nytt kulturellt nav i Dergårdsområdet. För att en eventuell ombyggnation ska kunna komma igång, för verksamheterna att flytta in i under 2016, behöver i så fall Lerums biblioteks verksamhet flytta ut under hösten 2014.

Biblioteket i tillfälliga lokaler

I den långsiktiga planen för utvecklingen av Lerums centrum föreslås att biblioteket flyttar in i ett resecentrum vid Lerums station, när det blir klart. Enligt det förslag som kommer att presenteras skulle bibliotekets verksamhet behöva mellanlanda i andra lokaler i väntan på att resecentrum står klart. Vilka alternativ som finns håller på att undersökas och vad de olika alternativen skulle innebära. Kostnaderna för en ombyggnation och flytt av verksamheter håller på att arbetas fram, och presenteras tillsammans med förslaget för politikerna i mars.