Gatu- och va-arbeten i Norra Hallsås

Publiceringsdatum : 2014-08-25

Gatu- och va-arbeten kommer att göras i Norra Hallsås under hösten, i området som kallas Skogskullen. Det kan innebära vissa trafikstörningar och bullerstörningar i samband med sprängningsarbeten.

Arbetet med vatten- och avloppsledningar beräknas pågå under resten av året. I samband med det kommer sprängningsarbeten att utföras.

All trafik till och från arbetsområdet kommer att ske via Naturslingan. Ett krossverk kommer att sättas upp som tidvis kan orsaka visst buller enstaka dagar. Samtliga arbeten kommer i huvudsak att ske dagtid mellan klockan 7 och 16.

När vatten- och avloppsledningarna är klara kommer gatorna i området att byggas ut. Det arbetet beräknas vara klart till den 30 april nästa år. Efter det startar Derome bygget av 28 enfamiljshus inom området.

Observera att obehöriga inte får vistas inom arbetsområdet.

Vill du ha mer information om arbetet och projektet i sin helhet, kan du kontakta någon av följande personer:

Klicka här för att läsa mer om Norra Hallsås.

Klicka här för att läsa mer om Skogskullen.