Nu byggs unikt bullerskydd med solfångare längs Göteborgsvägen

Publiceringsdatum : 2014-10-15

Nu byggs det unika bullerskyddet med solfångare, mellan Västra stambanan och Göteborgsvägen i Lerum, från Aspedalen och österut.

Periodvis mellan augusti och december kommer delar av Göteborgsvägens körfält i riktning mot Lerum centrum att behöva vara avstängt. Ljussignaler sätts då upp för att reglera trafiken.

Det får till följd att trafik från Lerum Andersvägen mot Lerum tidvis enbart får svänga höger in på Göteborgsvägen. För att komma mot Lerum kan fordon då vända via cirkulationsplatsen i Aspedalen, alternativt välja att köra via Södra Långvägen eller Frödings allé. Busshållplatsen ”Lerum Andersvägen” i riktning mot Lerum centrum kommer tillfälligt att behöva dras in under samma period.

Vi ber om överseende med eventuella olägenheter under tiden.

Klicka här för att läsa mer om projektet.