Har du betalat rätt avgift?

Publiceringsdatum : 2014-02-19

Hade du barn i barnomsorg eller skolbarnomsorg under 2012? Nu stämmer kommunen av den inkomstuppgift som låg till grund för din avgift. Om inkomsten inte stämmer, kommer avgifterna att korrigeras.

De som hade barnomsorg och/eller skolbarnsomsorg under 2012 kommer att få sina inkomstuppgifter kontrollerade. Det är ett led i kommunens regelbundna kontroller av avgifterna.

Om  inkomsten 2012 inte stämmer med Skatteverkets uppgifter, kommer en korrigering av avgifterna att göras. Det kan leda till att en del får en återbetalning och en del får en faktura på mellanskillnaden.