Har du rent vatten i brunnen?

Publiceringsdatum : 2014-08-29

Rikliga regn med översvämningar kan leda till att vatten från markytan rinner direkt ner i brunnen och följden kan bli ett förorenat dricksvatten.

översvämningMiljöenheten har den senaste tiden fått flera otjänliga vattenprover på grund av regnet och uppmanar allmänheten att inte dricka vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt eller smak.

I normala fall hinner jordlagren i tillrinningsområdet till brunnen rena regnvattnet på dess väg ner i marken innan det bildar grundvatten.

Hos Lerums kommun kan du, till ett förmånligt pris, göra en kontroll av ditt brunnsvatten. Hos Medborgarkontoret KomIn (i kommunhusets entréplan) hämtar du flaskor när du vill och lämnar vattenprovet tisdagar före klockan 12.00.

Läs mer om vattenprover >>

Priser med mera >>

Läs mer om egen brunn >>