Hedefors fiskväg ny bit på visionspusslet

Publiceringsdatum : 2014-06-03

Tisdag den 10 juni klockan 12.30 sätter vi upp den tionde pusselbiten på visionspusslet på kommunhusets vägg på Bagges torg. Den nya pusselbiten är Hedefors fiskväg. Kom och hör om vår unika fiskväg och se när pusselbiten sätt upp. Välkommen.

Robert Blomberg, ordförande i beredningen för klimat och miljö, deltar i pusselceremonin och berättar mer Hedefors fiskväg. Den invigdes förra året och ska göra det möjligt för laxen att nå sina gamla lekplatser igen. Den nya fiskvägen är 375 meter lång och har dimensionerats för ett flöde som gör att de största laxarna ska våga sig in i passagen. Det här är sannolikt den största konstgjorda vattenväg som byggts för fiskvandring. Det unika laxbeståndet i Säveån har inte kunnat ta sig förbi forsarna i Hedefors på ett sekel. Med fiskvägen är det möjligt igen. 

Bygget har finansierats med medel från Europeiska fiskefonden (EU), Naturskyddsföreningen Bra Miljöval och staten. Fiskvägen ligger i det nya naturreservatet Säveån-Hedefors, som invigdes samtidigt med fiskvägen.